Yönetmen Görüşü

Mayıs 13, 2016

Perdesiz Sahneler, alternatif-bağımsız sahne sanatlarının geçmişi ve bugünü ile toplumsal dinamikler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir belgesel filmdir. Araştırma konusu olarak alternatif sahnelerin seçilmiş olmasının en önemli nedeni: hatırı sayılır sayıdaki alternatif sahnenin genel siyasi ve sosyal söyleme karşı bir duruşa ve söyleme sahip olması. Günümüzde manipülasyona karşı, açık yürekli ve cesur sanatsal faaliyet yok denecek kadar az. Daha demokratik ve medeni bir toplum olma yolunda özgür sanata çok ihtiyacımız var.

Günümüzde iletişim kurmayan, güncel gerçeklere karşı adeta körleşmiş, farklı sesleri duymayan, köhne ve baskıcı bir görünüme sahip merkeziyetçi ana akımla; özgürlük, hoşgörü ve yenilik arayışındaki alternatif hareket arasındaki zorunlu diyalektik ilişki olduğu çok açık. Bu ilişkiyi anlamak için alternatif tiyatro sahnelerini incelemek bize yeni ufuklar açabilir. Perdesiz Sahneler işte bu yeni ufukları araştıran bir film.

Bağımsızlık, tiyatro sahnelerinde kendine yeni ifade biçimlerini bulurken bu sanatsal hareketin kendi dönemini belgelemek öncelikle tiyatro camiasının kendisine bakmasını sağlayacaktır. Belki bu şekilde kurum tiyatroları gerçek bir ana akım özelliği gösterir ve kendi Geleneksel Türk Tiyatro tarihine daha fazla sahip çıkar ve özgün dilini yeniden yaratır. Bu hareketin belgesel filmle gelecek nesillere kalması; savaş, darbe, ayaklanma, diktatörlük, faşizm, tek parti saltanatı gibi toplumları sarsıcı etkileri olan olayları yaşamamızı engelleyecek ilerici sonuçlar çıkarmamızı sağlayacaktır belki de…

Director’s Opinion

Stages with No Curtain is a documentary focusing on the relationship between the history of alternative-independent performing arts and the social dynamics. The most important aspect that the alternative theatre stages are chosen as a research ground is that these stages are having a stand and word against the general political and social discourse. Today, there is almost no artistic activities that can have a open-hearted and brave stand against manipulation. We are too much in need of free art towards to become a more democratic and civilized society.

It is crystal clear that in today’s world there is a compulsory dialectical relationship between the main stream, which appears as the blindness towards the contemporary realities, deaf to the different vibrations of sound, outdated, oppressive and an alternative movement that is seeking for liberty, tolerence and renovation. Looking through the alternative theatre stages may lead up to a new horizon. Stages with No Curtains is a film trying to see this new horizon.

As independence finds new grounds of expression-existence in the theatre stage, this artistic movement will provide first a self criticism of the theatrical society and to document the movement’s period. Perhaps this way, instutional theatres may act like a true main stream organ and owning back its history of Traditional Turkish Theatre, may re-create its distinctive tongue. Perhaps, through this movement that will be transferred to next generations through the documentary, it may lead us to conclusions to prevent suffering social traumatic facts such as wars, coups, riots, dictatorships, fascism and single-party rule.

© Hakan dursun

perdesizcover-youtube