Perdesiz Sahneler

Mayıs 15, 2016

 

 

 

GİRİŞ/ÖNSÖZ

 

Tarihsel birikimi içinde antik, klasik, modern dönemlerden sonra post modern diye tanımlanan, üstelik onun da ötesine geçilip yeni altın çağ diye adlandırılan dönemin içinde, ülkemizdeki sanat ortamında tek tip, geleneksel, klasik, politik, apolitik, alternatif, bireysel, deneysel birçok etkinlik kendine ifade buluyor.

Sinema sanatının araştırmacı, belgeleyici yanı ağır basan özel bir türü olan belgesel film; gerçeğin ve/veya bir arayışın peşine düşen bir stil ve üsluba sahiptir.

Sanatın birbirine çok yakın bu iki ayrı alanı, perde arkasında aslında neler olduğunu göstermek maksadıyla bu projede bir araya geliyor.

 

PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI

 

Medyatik, politik, teknolojik ve sanal yönleri ağır basan ileri liberal bir toplum düzeni içinde eğitim, sosyoloji, kültür, ekonomi ve siyaset gibi unsurlarımıza göre ve/veya ona karşıt biçimlenen güncel sanat ortamımızda, tiyatro mecrasında gerçekleşen “alternatif” hareketin izlerini yaratıcılarının tanıklığında araştırmak projenin temelini biçimlendirmiştir.

Sahnedeki alternatifleşme hareketinin tarihsel çerçevesini çizmek için geçmişe, Geleneksel Türk Tiyatrosuna kadar uzanmak; cumhuriyetten günümüze kadar nasıl bir seyir izlediğini gözler önüne sermeyi istedim.

Projenin esas araştırma konusu: Ana akım / kurumsal / konvansiyonel / konservatif / modern özellikler gösteren klasik tiyatro yapısıyla; bundan bağımsızlaşarak kendi dilini, biçimini, sesini aradığını savunan, birçokları tarafından “alternatif” diye nitelenen küçük sahneli, kimi zaman kumpanya ve karakutu biçimine sahip tiyatrolar arasındaki sanatsal, biçimsel ve söylem olarak farklılıkların araştırılmasıdır.

Günümüzdeki alternatif tiyatro gruplarının fiziksel var olma sorunları ve sanatsal yaratım süreçlerine dair bakış açıları, hedefleri ve söylemek istediklerinin tiyatro sanatına ve günümüz toplumuna etkilerinin neler olduğunu ortaya koymak bir diğer araştırma konusudur.

Günümüzde manipülasyona karşı, açık yürekli ve cesur sanatsal faaliyet yok denecek kadar az. Alternatif sahnenin genel siyasi ve sosyal söyleme karşı bir duruşa ve söyleme yakın çizgide duruyor olması projenin önemli hareket noktalarından biri oldu.

© Hakan dursun

perdesizcover-youtube